જુલાઈમાં વરસાદનું જોર કેવું રહેશે તે અંબાલાલે કહી દીધું, તારીખો સાથે કરી આગાહી

[adsforwp id="60"]

આ તારીખોમાં વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી

અંબાલાલ પટેલ કહે છે કે, જુલાઈ મહિનાની 4-5 તારીખ સુધી વરસાદ રહેવાની શક્યતાઓ છે, 8થી 12 તારીખમાં પણ વરસાદ થઈ શકે છે. 11, 12 અને 13 તારીખ દરમિયાન દરિયકાંઠે પવન ફૂંકાવાની સંભાવનાઓ છે. એક મહિનામાં હવાના બે હળવા દબાણ ઉભા થાય તો ચોમાસું વધારે સારું રહેશે.

Source link

Leave a Comment

[adsforwp id="47"]
What does "money" mean to you?
  • Add your answer